Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [doc]  [pdf] 

Uredba Evropske unije broj 883/04 koja reguliše socijalnu sigurnost radnika
migranata

Predlagač: Vlada

Čet
28.06.2018
Čet
21.06.2018
Čet
28.09.2017

Predlog akta

[doc]  [pdf] 

Čet
28.09.2017

Ulazak u proceduru

Sažetak

Radi regulisanja oblasti socijalnog osiguranja, u Solunu je 13. jula 2017. godine potpisan Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju.Sporazumom je regulisana oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

Osnovni principi zastupljeni kroz odredbe sporazuma su: princip nacionalnog tretmana; primena pravnih propisa države zaposlenja na utvrđivanje obaveze za sprovođenje socijalnog osiguranja – sa izuzetkom sprovođenja socijalnog osiguranja upućenih lica i diplomatsko-konzularnih predstavnika; princip osiguranja – koji omogućava da teret davanja iz
socijalnog osiguranja snosi ona država čiji je osiguranik u pitanju; sabiranje perioda osiguranja navršenih u obe države ugovornice radi ostvarivanja prava na davanja; neposredna isplata stečenih davanja korisniku koji je ostvario pravo na davanja (penzija).

Penzija i druga novčana davanja, ostvarena prema pravnim propisima jedne države ugovornice isplaćuju se korisniku sa prebivalištem na teritoriji druge države ugovornice. Penzija i druga novčana davanja ne mogu se umanjiti, staviti u stanje mirovanja, ili oduzeti zbog toga što korisnik ima prebivalište u drugoj državi ugovornici, ukoliko ovim sporazumom nije drugačije određeno.

Lice na koje se primenjuju pravni propisi jedne države ugovornice i koje je, od strane njegovog poslodavca, privremeno upućeno na rad u drugu državu ugovornicu za period koji nije duži od 24 meseca, podleže, u odnosu na taj rad, samo pravnim propisima prve države ugovornice za vreme trajanja tog upućivanja. Primena pravnih propisa prve države ugovornice može se, dogovorom nadležnih organa dve države ugovornice, produžiti za još 24 meseca.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 50
Protiv: 56
50%
56%
0%

Ključne novine

REGULISANJE OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Zakonom se potvrđuje Sporazum između Srbije i Grčke kojim se reguliše oblast penzijskog i invalidskog osiguranja između dve zemlje

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 48
Protiv: 53
48%
53%
0%

TERET DAVANJA IZ SOCIJALNOG OSIGURANJA SNOSI ONA DRŽAVA ČIJI JE OSIGURANIK U PITANJU

Zakonom se omogućava da teret davanja iz socijalnog osiguranja snosi ona država čiji je osiguranik u pitanju, kao mogućnost sabiranja perioda osiguranja navršenih u obe države radi ostvarivanja prava na penziju

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 44
Protiv: 45
44%
45%
0%

NOVČANJA DAVANJA

Penzija i druga novčana davanja ne mogu se umanjiti, staviti u stanje mirovanja, ili oduzeti zbog toga što korisnik ima prebivalište u drugoj državi ugovornici.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 42
Protiv: 47
42%
47%
0%

LICA KOJA SU RADNO ANGAŽOVANA U DRUGOJ DRŽAVI

Lice koje je radno angažovano u drugoj državi ugovornici u periodu kraćem od 24 meseca, podleže pravnim propisima države u kojoj radi

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 47
Protiv: 42
47%
42%
0%

Poslednji put ažurirano: 30.06.2020, 18:06