Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana)

Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o kinematografskoj koprodukciji (revidirana)

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Predlagač: Vlada

32%
28%
0%
Poslednji put ažurirano: 27.10.2019, 15:28