Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti

Zakon o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Predlagač: Vlada

25%
20%
0%
Poslednji put ažurirano: 19.11.2019, 10:38