Otvoreni Parlament | Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu

Tip akta: Odluka

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Vlada

Sre
28.11.2018
Uto
27.11.2018

Predlog akta

Uto
27.11.2018

Ulazak u proceduru

21%
19%
0%
Poslednji put ažurirano: 18.10.2019, 16:25