Otvoreni Parlament | Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu

Tip akta: Odluka

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Donet po hitnom postupku

Predlagač: Vlada

Sre
28.11.2018
Uto
27.11.2018

Predlog zakona

Uto
27.11.2018

Ulazak u proceduru

14%
14%
0%
Poslednji put ažurirano: 01.08.2019, 14:06