Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopuna Zakona o izboru narodnih poslanika

Predlog zakona o izmenama i dopuna Zakona o izboru narodnih poslanika

Tip akta: Zakon

Oblast: Izbori

Status: Povučen

Predlagač: Žika Gojković

Čet
28.02.2019

Predlog akta

[pdf] 

Čet
28.02.2019

Ulazak u proceduru

Sažetak

Narodni poslanik Žika Gojković podneo je 28. februara 2019. godine Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika. Predložene izmene i dopune zakona odnose se na promenu broja izbornih jedinica, tako da se umesto u jednoj izbornoj jedinici, kao do sada, narodni poslanici biraju u pet izbornih jedinica (u Republici Srbiji u četiri izborne jedinice i u dijaspori kao jednoj izbornoj jedinici), na uvođenje obaveze da na svakoj izbornoj listi bude barem jedan kandidat iz svake opštine/grada sa teritorije određene izborne jedinice I formiranje posebnih i drugačijih izbornih lista za svaku opštinu, odnosno grad, zatim na promenu naziva organa za sprovođenje izbora u skladu sa predloženim izmenama broja izbornih jedinica, kao i na uvođenje novog sistema (običan proporcionalni sistem) za raspodelu mandata, pored postojećeg D’Ontovog sistema najvećeg količnika.

Prvom promenom uvodi se novi način ozbora narodnih poslanika, tako što se propisuje da će se oni birati u ukupno 5 izbornih jedinica, od kojih u Republici Srbiji u 4 (sa relativno jednakim brojem birača upisanih u birački spisak, uz poštovanje granica upravnih okruga) i u dijaspori kao jednoj izbornoj jedinici, na taj način što se u svakoj od četiri izborne jedinice jedinice u Srbiji bira po 60 narodnih poslanika, a u dijaspori 10. Predlagač je ostavio mogućnost da se broj narodnih poslanika koji se bira u jednoj izbornoj jedinici promeni posebnim zakonom, ukoliko dođe do drastičnog povećanja ili smanjenja broja birača upisanih u birački spisak na teritoriji te izborne jedinice. Predloženo je formiranje sledećih izbornih jedinica: IJ 1 Vojvodina (obuhvata teritoriju AP Vojvodine), IJ 2 Beogradski region (obuhvata teritoriju grada Beograda), IJ 3 Region Zapadna Srbija i Šumadija (obuhvata upravne okruge: Mačvanski, Kolubarski, Zlatiborski, Moravički, Raški, Rasinski i Pomoravski okrug), IJ 4 Region Jugoistočna Srbija (obuhvata upravne okruge: Podunavski, Braničevski, Borski, Zaječarski, Jablanički, Nišavski, Pirotski, Pčinjski I Toplički, kao i upravne okruge na teritoriji AP Kosovo i Metohija) i Izborna jedinica Dijaspora (obuhvata sva biračka mesta u svim diplomatskim i konzularnim predstavništvima u svetu gde se može organizovati glasanje).

Druga promena, koja je u neposrednoj vezi sa prvom, odnosi se na obavezu da se na svakoj listi mora naći barem jedan kandidat iz svake opštine/grada sa teritorije te izborne jedinice. Predlagač navodi da se na ovaj način daje mogućnost predstavnicima svih lokalnih samouprava da ravnopravno učestvuju u raspodeli mandata na republičkom nivou, kao i da se sprečava priliv najvećeg broja narodnih poslanika iz većih gradova (posebno iz Beograda). Takođe, na svakoj izbornoj listi se može naći najviše onoliki broj kandidata koliko se poslanika bira u toj izbornoj jedinici, a najmanje 1/3 od ukupnog broja poslanika koji se bira u toj izbornoj jedinici.

U cilju ravnomernijeg predstavljanja svih lokalnih samouprava u Narodnoj skupštini predloženo je formiranje posebnih i drugačijih izbornih lista za svaku opštinu, odnosno grad, jer se na teritoriji istih, na izbornoj listi mogu naći samo oni kandidati sa velike izborne liste koji imaju prebivalište na teritoriji te lokalne samouprave u kojoj su se kandidovali.

Pored navedenih promena, predlaže se minimalan broj potpisa birača koji moraju podržati jednog kandidata (ne listu u celini, već samo lokalnog kandidata) – 40 potpisa po kandidatu. To znači da je u ukupnom zbiru za jednu listu potrebno od 800 potpisa (ako se na listi nalazi minimalan broj od 20 kandidata) do 2400 potpisa (ako se na listi nalazi maksimalan broj od 60 kandidata).

Kako bi se realizovao novi način sprovođenja izbora, predlaže se reorganizacija organa nadležnih za sprovođenje izbora. Organi za sprovođenje izbora su: (1) Centralna izborna komisija; (2) Regionalne izborne komisije, u svakoj od 4 izborne jedinice u Republici Srbiji po jedna; (3) Jedinstvena izborna komisija za dijasporu; (4) Birački odbori. Centralna izborna komisija preuzima sve poslove i nadležnosti Republičke izborne komisije i kao nadređeni organ kontroliše rad regionalnih izbornih komisija i Izborne komisije za dijasporu.

Na kraju se predlaže, umesto dosadašnjeg jednog, primena dva sistema za raspodelu mandata, na taj način što bi se u 4 izborne jedinice na teritoriji Republike Srbije (gde se liste formiraju u svakoj jedinici lokalne samouprave posebno i odvojeno od drugih), primenjivao D’Ontov sistem najvećeg količnika, a u Izbornoj jedinici Dijaspora običan proporcionalni sistem dodele mandata.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 130
Protiv: 151
130%
151%
0%
Poslednji put ažurirano: 09.06.2023, 20:32