Otvoreni Parlament | Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Tip akta: Odluka

Oblast: Državna uprava

Status: Usvojen

Tekst akta: [pdf] 

Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

13%
8%
0%
Poslednji put ažurirano: 06.09.2019, 13:59