Otvoreni Parlament | Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Tip akta: Odluka

Oblast: Državna uprava

Status: Usvojen

Tekst zakona: [pdf] 

Predlagač: Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

5%
4%
0%
Poslednji put ažurirano: 26.04.2019, 07:58