Otvoreni Parlament | Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije

10%
7%
0%
Poslednji put ažurirano: 08.12.2019, 13:28