Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Vlada

Pet
29.11.2019

Predlog akta

[pdf] 

Pet
29.11.2019

Ulazak u proceduru

Sažetak

Izmene i dopune zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima predložene su inicijativama Privredne komore Srbije i udruženja prevoznika. Iako je ovo peti put u protekle dve godine da se zakon menja postoji niz razloga zbog kojih se ove promene vrše. Naime, kao prvi razlog se navode problemi za deficitom profesionalnih vozača u privrednim društvima koja se bave uslugama prevoza putnika i prevoza robe. Pored ovih problema, uočena je i potreba da se reši nedostatak prethodnog zakona tako što će se ukloniti prepreka za prepravljanje uveženih motornih vozila. Dalje, uvode se i promene koje se odnose na prelaz puta preko pruge i time se uvode dvobojni semafori kao i signalizacija kada je reč o kvarovima na pruzi. Pojašnjava se i pojednostavljuje se postupak utvrđivanja statusa vozila od istorijskog značaja. Na kraju, uvode se i nova administrativna rešenja za pojednostavljenje regulative “e-PAPIR” kojom su regulisani rokovi i obrasci zahteva.

VOZILA OD ISTORIJSKOG ZNAČAJA

U pogledu izmena i dopuna koje se odnose na vozila od istorijskog značaja, dopunjuju se nadležnosti Agencije za saobraćaj gde ona utvrđuje status, oduzima status, razvrstava vozila od istorijskog značaja i vodi evidenciju o njihovom statusu. Između ostalog, zakonodavac predviđa da je i za ova vozila neophodno izvršiti registraciju.

PRELAZ PUTE PREKO ŽELEZNIČKE PRUGE

Kako bi se povećala bezbednost učesnika u saobraćaju, odredba koja se odnosi na prelaz puta preko železničke pruge se dopunjava time što se uvode dvobojni semafori za prelaze i to dvobojna svetla crvene i žute boje za razliku od prethodnog zakonskog rešenja gde je postojala jednobojna signalizacija za prelaz. Pored toga, uvode se i signalni zvuci kako bi se učesnik u saobraćaju informisao da je semafor u kvaru.

IZDAVANJE DOZVOLE ZA PROBNU VOŽNJU

Zakonom o opštem upravnom postupku i Zakonom o elektronskoj upravi, prema čijim odredbama je predviđeno da organi vode evidencije u elektronskom obliku, odredba ovog zakona se usaglašava i time se precizira koja je dokumentacija neophodna kako bi se izdala dozvola za probnu vožnju. Kao jedan od rezultata inicijative koja je upućena u pogledu izdavanja probne vozačke dozvole, vrši se dopuna koja se odnosi na učenike vojnih škola u pogledu izdavanja vozačke dozvole S kategorije, s obzirom da oni stiču već sa 18 godina uslov za upravljanje tom kategorijom vozila.

PREPRAVKA UVEŽENIH VOZILA

Dosadašnje iskustvo u praksi pokazalo je da je neusaglašenost propisa na različitim tržištima prepreka za prepravke korišćenih uveženih vozila, tu se najpre misli na usaglašenost sa Sporazumom o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima. Težnja zakonodavca da ovaj problem reši jeste da se nakon uvoza vozila sprovede neophodna tehnička kontrola i prepravka kako bi vozilo bilo saobrazno svim propisima u Srbiji. Takođe, sve prepravke se vrše uz smernice proizvođača kada takve smernice postoje, osim ukoliko proizvođač ili predstavnik proizvođača u Srbiji da sagasnost da se odstupi od datih smernica. Ukoliko ne postoje nikakve smernice proizvođača, prepravke se vrše prema pravilima struke.

ORGANIZACIJA POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U PRIVREDNOM DRUŠTVU

Još jedna izmena koja je nastupila usled inicijative jeste potreba da se obriše vreme koje je predviđeno za upravljanje i odmor vozača jer je ova odredba regulisana u drugom zakonu i neophodno je da se propišu podzakonski akti kako bi se vodila evidencija i nadzor ovlašćenih organa.

POJEDNOSTAVLJENJE PROCEDURE OBAVEŠTAVANJA NADLEŽNOG LICA

Pojednostavljuje se postupak podnošenja obaveštenja nadležnom organu kada privredni subjekti koji su se bavili obučavanjem vozača kao i tehničkim pregledima vozila prestaju sa radom. Postupak se vrši u E formi, u skladu sa propisima koji uređuje elektronski dokument i elektronsko poslovanje.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 48
Protiv: 59
48%
59%
0%

Ključne novine

MENJA SE SIGNALIZACIJA NA PRUŽNOM PRELAZU

Dosadašnja praksa bila je da su na pružnim prelazima stajali jednobojni semafori, sada se to menja i semafori dobijaju crvenu i narandžastu boju. U slučaju kvara postojaće i zvučna signalizacija.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 32
Protiv: 38
32%
38%
0%

PREPRAVKE UVEŽENIH VOZILA

Kako bi se praksa uskladila sa Sporazumom, korišćena uvežena vozila se mogu prepravljati ukoliko postoji smernica proizvođača, odnosno kada smernice nema prepravke se vrše po pravilima struke.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 32
Protiv: 46
32%
46%
0%

REGISTRACIJA OLDTAJMERA

Agencija za saobraćaj vodi računa o statusu vozila od istorijskog značaja, između ostalog ova vozila dobijaju registarske tablice.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 30
Protiv: 42
30%
42%
0%

ADMINISTRATIVNA REŠENJA

Obaveštenje o prestanku rada privrednih subjekata se pojednostavljuje, a ono se može vršiti i u elektronskoj formi.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 26
Protiv: 38
26%
38%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.07.2021, 21:43