Otvoreni Parlament | Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima

Tip akta: Zakon

Status: Predložen

Predlagač: Saša Radulović

Pet
14.02.2020

Predlog akta

[pdf] 

Pet
14.02.2020

Ulazak u proceduru

Sažetak

Kao osnovni povod za podnošenje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima izdvojena je okolnost da je, usled mogućnosti da operator elektronske komunikacione mreže istovremeno bude i pružalac medijske usluge, doveo do uskraćivanja kako mediskog pluralizma tako i prava građanima na potpunu informaciju. Kao naročito zabrinjavajuću, predlagač zakona ističe okolnost da operatori osnivaju svoje medijske usluge a zatim iz ponude kanala isključuju sličnu sadržinu drugih učesnika na tržištu.

ZABRANA MEĐUSOBNOG UČEŠĆA U KAPITALU OPERATORA I PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA

U cilju zaštite medijskog pluralizma, predviđeno je da operator elektronske komunikacione mreže za distribuciju medijskih sadržaja i operator multipleksa (operator), ne mogu ni neposredno ni preko povezanih lica, imati učešće u kapitalu pružalaca medijskih usluga. Takođe, pružalac medijske usluge ne može imati učešće u kapitalu operatora.

ZABRANA EMITOVANJA REKLAMA NAMENJENIH TRŽIŠTU U SRBIJI U PROGRAMU KOJI SE REEMITUJE IZ DRUGIH DRŽAVA

Predlogom zakona uvedena je zabrana da u medijskim uslugama koje se reemituju iz drugih država bude zastupljen reklamni sadržaj namenjen tržištu u Srbiji. Pored toga, uvedena je obaveza da program koji se emituje na srpskom, bilo da je napravljen u sopstvenoj produkciji, bilo u nezavisnoj produkciji, mora biti proizveden i emitovan sa teritorije Srbije.

U PONUDI OPERATORA MOGU SE NAĆI SAMO MEDIJSKE USLUGE KOJE IMAJU DOZVOLU REM-A

Novina koju donosi predlog zakona je i da operator može da emituje odnosno reemituje samo one medijske usluge koje imaju dozvolu Regulatornog tela za elektronske medije. Osim toga, operator se obavezuje da, u svim slučajevima kada za to postoje tehnički uslovi, sa svakim imaocem dozvole zaključi ugovor o distribuciji medijskog sadržaja, a naknada koju imaoci dozvole dobijaju od operatora formiraju se u zavisnosti od gledanosti.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 27
Protiv: 32
27%
32%
0%

Ključne novine

UVODI SE ZABRANA MEĐUSOBNOG UČEŠĆA U KAPITALU OPERATORA I PRUŽALACA MEDIJSKIH USLUGA

Operator nemože, ni neposredno ni preko povezanih lica, imati učešće u kapitalu pružalaca medijskih usluga niti pružaoci medijskih usluga mogu imati učešće u kapitalu operatora.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 10
Protiv: 18
10%
18%
0%

UVODI SE ZABRANA EMITOVANJA REKLAMA NAMENJENIH TRŽIŠTU U SRBIJI U PROGRAMU KOJI SE REEMITUJE IZ DRUGIH DRŽAVA

Medijskim uslugama koje se reemituju iz drugih država zabranjeno je da emituju reklamni sadržaj namenjen tržištu u Srbiji.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 11
Protiv: 20
11%
20%
0%

U PONUDI OPERATORA MOGU SE NAĆI SAMO MEDIJSKE USLUGE KOJE IMAJU DOZVOLU REM-A

Operator može da emituje odnosno reemituje samo one medijske usluge koje imaju dozvolu Regulatornog tela za elektronske medije.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 12
Protiv: 19
12%
19%
0%

SVI PRUŽAOCI MEDIJSKIH USLUGA KOJI IMAJU DOZVOLU REM-A MORAJU SE NAĆU U PONUDI SVAKOG OPERATORA

Operator se obavezuje da, u svim slučajevima kada za to postoje tehnički uslovi, sa svakim imaocem dozvole zaključi ugovor o distribuciji medijskog sadržaja.

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 10
Protiv: 17
10%
17%
0%

Poslednji put ažurirano: 28.10.2020, 03:00