AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.
[pdf] 
Datum predloga: 28.10.2019.
Predlagač: Vlada

[pdf] 
Datum predloga: 17.04.2019.
Predlagač: Vlada