AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
Nijedan akt nije pronađen
[pdf] 
Datum predloga: 08.09.2023.
Predlagač: Grupa od 5 poslanika


Nijedan akt nije pronađen.
Nijedan akt nije pronađen.