Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 2 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

MI - GLAS IZ NARODA

...

Branko Pavlović

Grupa građana Mi - Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović
...

Jovan Janjić

Grupa građana Mi - Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović