Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 26 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Stranka slobode i pravde

...

Dragan Đilas

Stranka slobode i pravde
...

Marinika Tepić

Stranka slobode i pravde
...

Borko Stefanović

Stranka slobode i pravde
...

Dušan Nikezić

Stranka slobode i pravde
...

Goran Petrović

Stranka slobode i pravde
...

Peđa Mitrović

Stranka slobode i pravde
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde
...

Branko Miljuš

Stranka slobode i pravde
...

Mila Popović

Stranka slobode i pravde
...

Dalibor Jekić

Stranka slobode i pravde
...

Sonja Pernat

Stranka slobode i pravde
...

Irena Živković

Stranka slobode i pravde
...

Đorđo Đorđić

Stranka slobode i pravde

SRBIJA CENTAR - SRCE

...

Tijana Perić Diligenski

Srbija centar
...

Zdravko Ponoš

Srbija centar
...

Dragan Delić

Srbija centar
...

Stefan Janjić

Srbija centar
...

Slobodan Ilić

Srbija centar
...

Slobodan Petrović

Srbija centar
...

Verica Milanović

Srbija centar

Demokratska stranka - DS

MI SNAGA NARODA PROF. DR BRANIMIR NESTOROVIĆ

...

Aleksandar Pavić

Grupa građana Mi - Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović
...

Jelena Pavlović

Grupa građana Mi - Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović
...

Borislav Antonijević

Grupa građana Mi - Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović
...

Branko Lukić

Grupa građana Mi - Glas iz naroda, prof. dr Branimir Nestorović