AKTA

Zakoni, strategije, rezolucije itd. su akta koje Narodna skupština razmatra i usvaja, a kojima se uređuju različite sfere naših života.

Od
Do
[pdf] 
Datum predloga: 06.02.2024.
Predlagač: Grupa od 2 poslanika

Nijedan akt nije pronađen.