PARLAMENTARNA BELEŽNICA: SLIKE U OGLEDALU

30.05.2024.

...

Ponestaje duhovitih načina da se kaže da u Skupštini nema aktivnosti. Iskrivljena slika stvarnosti. 

 

(VRLO) KRATAK PREGLED

Redovno prolećno zasedanje počelo je prvog radnog dana u martu i, prema Ustavu, ne može trajati duže od 90 dana, što znači da mu se kraj bliži. Ova činjenica prolazi nezapaženo u izbornom haosu. 

Od početka redovnog prolećnog zasedanja poslanici su se u plenumu sastali tri puta, a radili ukupno pet dana.

Prva sednica redovnog prolećnog zasedanja počela je 22. Aprila, a završila se 23. aprila. Dnevni red je imao samo jednu tačku - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima. Njegov cilj je bio da se počne sa pripremama za lokalne izbore 2. juna - ove izmene su omogućile raspisivanje izbora u 87 opština koji će se održati zajedno 2. Juna.

Drugi sastanak poslanika u plenum tokom redovnog prolećnog zasedanja bila je zapravo prva posebna sednica u ovom zasedanju. Počelo je 1. maja, a završilo se 2. maja. Poslanici su izabrali 31 ministra, od kojih su mnogi već poznati javnosti (prim.aut. Parl.belež. 2. maj - Nema odmora dok traje obnova).

Treći, i poslednji u ovom zasedanju, sastanak poslanika u plenum je bila druga sednica, koja je počela i završila se 10. maja. Poslanici su usvojili izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Izmene su bile direktan rezultat dogovora između parlamentarnih grupa (prim.aut. Parl.belež. 16. maj - Odugovlačenje).

Moglo bi se reći da poslanici uskoro idu na (ne)zasluženi letnji raspust, međutim za to ne postoje garancije. Skupština nema godišnji plan rada (iako je propisan Poslovnikom, čl. 28), pa je njen raspored često nepredvidiv i haotičan. Vanredno zasedanje može biti sazvano bilo kada.

 

ŠTA JE ISTINA?

Jedine koje nisu zapostavljene su diplomatske aktivnosti. Predsednica Skupštine i poslanici su se sastajali sa stranim delegacijama i prisustvovali multilateralnim sastancima, među kojima se posebno istakla Parlamentarna skupština NATO. Nakon ovog učešća usledilo je saopštenje za javnost povodom dodele statusa pridruženog člana skupštini Kosova.

Predsednica Skupštine se sastala sa članom nemačkog Bundestaga, Peterom Bejerom. Na ovom sastanku predsednica je naglasila da "će nastaviti da insistira na dijalogu sa opozicionim strankama u parlamentu i da su prvi rezultati dijaloga formiranje skupštinskih tela koja rade na unapređenju izbornog procesa i sprovođenju preporuka ODIHR-a”.

Pomenuto telo je Radna grupa za unapređenje izbornog procesa koja je trenutno na pauzi iniciranoj od strane vladajuće većine. Radna grupa se sastala ukupno sedam puta, od čega su tri neuspešna pokušaja glasanja o predlozima zakonskih rešenja. Njen rad blokiran je od strane vladajuće većine, kako aktivno tako i pasivno. Lokalni izbori 2. juna biće održani pod istim zakonodavnim okvirom kao i prethodni (prim.aut. Parl.belež. 23. maj - Ništa novo, 16. maj - Odugovlačenje)

 

Poslednji put ažurirano: 30.05.2024, 14:42