PARLAMENTARNA BELEŽNICA: CIAO AMORE

27.06.2024.

...

Dramatičan odlazak. Podjednako dramatičan novi dug. Izbori i dalje u fokusu.

 

DOTERIVANJE

Izbori, bilo legitimni i legalni, ili oni drugi, i dalje su tema u parlamentu. Odbor za ustavna i zakonodavna pitanja usvojio je Odluku o izmenama i dopunama Odluke o formiranju Radne grupe za unapređenje izbornog procesa.

Najveća promena je uvođenje koncepta „tematske podgrupe“ koja će biti formirana u cilju usaglašavanja stavova o pojedinim pitanjima. Takođe, Radna grupa će imati podršku stručne službe Narodne skupštine, uključujući kabinet predsednika skupštine. Sve što se tiče Radne grupe biće objavljivano na sajtu parlamenta.

Treći sastanak Radne grupe zakazan je za 25. jun. Cilj sastanka je bio upoznavanje članova sa usvojenom Odlukom, kao i postizanje dogovora o daljim aktivnostima ovog radnog tela. Zaključno sa danas, 27. junom, na sajtu parlamenta još uvek nije objavljeno nikakvo saopštenje u vezi sa ovim sastankom.

 

SEDAM MALIH DUGOVA

Sedam novih zakona ušlo je u skupštinsku proceduru 21. juna, što je značajno povećalo broj akata i zakona koji čekaju na plenum (prim.aut. Parl.belež. 20. jun - Međuprostor).

Svi oni donose nove dugove – skoro pola milijarde evra ukupno.

Jedan zakon je ratifikacija sporazuma o garanciji, dok ostali potvrđuju ugovore o zajmu – svih sedam sporazuma potpisano je sa šest različitih banaka. Neki od ovih zajmova namenjeni su infrastrukturnim projektima, dok se drugi odnose na obnovljive izvore energije.

 

ZBOGOM, NE OKREĆI SE

Delegacija Narodne skupštine učestvovala je na Međuparlamentarnoj konferenciji „Prednosti Berlinskog procesa: poseban fokus na zajedničko regionalno tržište“, održanoj 26. juna 2024. godine u Crnoj Gori. Konferencija je deo šireg regionalnog projekta „Parlamentarna diplomatija: regionalna saradnja kroz unapređeni parlamentarni dijalog“, koji finansira nemačko Savezno ministarstvo inostranih poslova.

Delegaciju su predvodili Snežana Paunović, potpredsednica Skupštine, predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku i članica poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije, i Uglješa Marković, predsednik Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

Kako su delegaciju uveli, tako su je i izveli – delegacija je napustila konferenciju nakon „neistinitih i neosnovanih napada“ na predsednika Vučića i Republiku Srbiju tokom prvog panela konferencije. Tvrdnje su izneli poslanici iz Bosne i Hercegovine, Albanije i PIS u Prištini.

Pre nego što je napustila konferenciju, poslanica Paunović je istakla da je „Srbija, kao najjača ekonomija na Zapadnom Balkanu, okrentua prosperitetu i budućnosti, ali iznad svega suverena zemlja u kojoj građani na demokratski način biraju svoje predstavnike.“ Dodala je da je zbog toga vređanje predsednika Vučića, kao legitimno i legalno izabranog zvaničnika, neprihvatljivo.

 

Poslednji put ažurirano: 27.06.2024, 17:29