Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Zajedno za Srbiju

Demokratska stranka

...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Dragoljub Mićunović

Demokratska stranka