Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 4 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

SDA Sandžaka – PDD

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Bojan Kostreš

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Samostalni poslanici

...

Janko Veselinović

Socijaldemokratska stranka Demokratska stranka Pokret za preokret