Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 4 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SDA Sandžaka – PDD

...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Bojan Kostreš

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Samostalni poslanici

...

Janko Veselinović

Pokret za preokret