Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 5 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka

...

Žarko Korać

Socijaldemokratska unija

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka

...

Goran Bogdanović

Socijaldemokratska stranka
...

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka
...

Zdravko Stanković

Socijaldemokratska stranka

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine