Otvoreni Parlament | Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama

Tip akta: Zakon

Status: Usvojen

Amandmani: [pdf]  [pdf] 

Tekst akta: [pdf]  [doc] 

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu potrebu da se u najkraćem mogućem roku svi učesnici na tržištu dovedu u ravnopravan položaj omogućavanjem nesmetanog dobijanja dozvola potrebnih za poslovanje, kao i potrebu da se omogući efikasno vršenje nadzora nad sprovođenjem odredaba ovog zakona.

Predlagač: Vlada

Uto
08.11.2016
Uto
25.10.2016
Čet
13.10.2016

Predlog akta

[pdf]  [doc] 

Čet
13.10.2016

Ulazak u proceduru

Sažetak

Vlada Srbije kao predlagač zakona bliže određuje šta se podrazumeva pod tehničkim održavanjem vodnih puteva, kao i da poslove tehničkog održavanja međunarodnih i međudržavnih vodnih puteva vrši Direkcija za vodne puteve. Takođe, usklađuje se korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije namenjene tehničkom održavanju vodnih puteva sa Godišnjim programom tehničkog održavanja. Predlogom zakona menja se i deo koji se odnosi na propisivanje uslova koji moraju da ispunjavaju zimovnici za plovila, tako što se definišu uslovi i za strana i za domaća plovila. Menja se i terminologija koja definiše šta se može graditi na različitim delovima obale i vodnog prostora (hidrotehnički objekti umesto hidrograđevinskih objekata).

Ostale izmene i dopune zakona se odnose na proširenje obaveza različitih institucija i organa nadležnih za održavanje plovnih voda i/ili luka, uslova pod kojim se odobrava pristajanje stranih brodova u luke u Srbiji, donošenje planova hitnih mera za pomoć žrtvama i njihovim porodicama u slučaju plovidbenih nezgoda, širenje nadležnosti Uprave za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, ispitivanja plovidbenih nezgoda i nadležnosti za ispitivanje i obaveštavanja, zaštite imovine, poslovanja, objekata, prostora i lica.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 174
Protiv: 171
174%
171%
0%

Ključne novine

BOLJA UREĐENOST PLOVIDBE NA UNUTRAŠNJIM VODAMA

Šire i detaljnije opisane nadležnosti organa i institucija nadležnih za plovidbu na unutrašnjim vodama

Da li podržavate ovu ključnu novinu?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 137
Protiv: 161
137%
161%
0%

Poslednji put ažurirano: 04.06.2023, 01:16