Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 2 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Dosta je bilo

...

Aleksandar Stevanović

Stranka moderne Srbije
...

Aleksandra Čabraja

Zelena stranka