Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 4 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

...

Goran Čabradi

Zelena stranka

Poslanička grupa Dveri

...

Dragan Vesović

Srpski pokret Dveri
...

Marija Janjušević

Srpski pokret Dveri