Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 2 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine