Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka

...

Bajro Gegić

Stranka demokratske akcije
...

Enis Imamović

Stranka demokratske akcije Sandžaka
...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine