Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 3 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije

...

Hadži Milorad Stošić

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
...

Vera Paunović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Poslanička grupa Dveri