Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 1 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa