Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 2 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"

...

Marko Parezanović

Srpska napredna stranka

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije

...

Ljubinko Rakonjac

Zeleni Srbije