Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 3 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"

...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Bojan Torbica

Pokret socijalista
...

Ana Karadžić

Pokret socijalista