Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Nikola Novaković

Govori

Gospodin Spasojević ima reč.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Buha.
Da li neko želi reč? (Da.)
Gospodin Buha.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Stevanović, koji ima reč. Izvolite.
Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić. Izvolite, gospodine Periću.
Hvala vama.
Ovim je vreme predviđeno za raspravu Srpske radikalne stranke iskorišćeno.
Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić, Radoslav Mojsilović i Srđan Spasojević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, gospodine Spasojeviću.
Na član 25. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Jorgovanka Tabaković.
Hvala vama.
Na član 26. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Radoslav Mojsilović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Spasojević i Miroslav Markićević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Jorgovanka Tabaković.
Na član 28. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Vlada je prihvatila amandman.
Za reč se nije javio niko.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić, Radoslav Mojsilović i Srđan Spasojević.
Gospodin Spasojević.
Hvala.
Na član 29. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Da li neko želi reč? (Da.)
Gospođa Jorgovanka Tabaković.
Hvala.
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Za reč se ne javlja niko.
Na član 30. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Vlada je prihvatila ovaj amandman.
Za reč se ne javlja niko.
Na član 31. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, gospođo Tabaković.
Zahvaljujem.
Na član 32. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Za reč se ne javlja niko.
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zlata Đerić i Radoslav Mojsilović.
Vlada je prihvatila amandman.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Vlada je prihvatila amandman.
Za reč se ne javlja niko.
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Marić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Zahvaljujem, gospodine Mariću. Razumeli smo.
Na član 44. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 48. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
To je poslednji amandman.
Reč ima gospođa Tabaković.
Zahvaljujem, gospođo Tabaković.
Ovim je vreme i ovlašćenog predstavnika i poslaničke grupe iscrpljeno.
Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Krasić, Tomislav Nikolić, Jorgovanka Tabaković, Zoran Antić, Veroljub Arsić, Zoran Babić, Igor Bečić, Jelena Budimirović, Oto Kišmarton, Milan Knežević, Saša Maksimović, Zoran Mašić, Predrag Mijatović, Ljiljana Miladinović, Borislav Pelević, Mileta Poskurica, Gojko Radić, Mićo Rogović, Vučeta Tošković, Dragan Čolić, Dragan Šormaz, Milorad Buha, Dragan Stevanović, Dejan Mirović, Zlata Đerić, Miroslav Markićević, Srđan Spasojević, Vlada Jeremić i Vlatko Ratković.
Primili ste mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Krasić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Da li neko želi reč? (Da.)
Gospodin Zoran Antić.
Hvala vama.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Buha.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima gospodin Buha.
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Stevanović.
Za reč se ne javlja niko.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dejan Mirović.
Za reč se ne javlja niko.
Na član 6. amandman je podnela grupa od 21 narodnog poslanika poslaničke grupe Napred Srbijo.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč će imati gospođa Tabaković.
Samo da kažem, gospodine Buha, ovim je i vreme ovlašćenog predstavnika iskorišćeno.
Izvolite, gospođo Tabaković.