Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Momir Stojanović glasao

Momir Stojanović

Srpska napredna stranka