Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Irena Vujović

Irena Vujović

Srpska napredna stranka

Govori

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani narodni poslanici, građani Srbije, moram da se osvrnem na sredstva koja su predviđena za sledeću godinu, dakle, 2024. godinu, koja se odnose na upravljanje čvrstim otpadom i izgradnju nedostajuće infrastrukture, odnosno kanalizacione mreže i postrojenja za preradu otpadnih voda.
Moram da istaknem da u budžetu imamo značajno više sredstava u odnosu na 2023. godinu i da u ovom trenutku već gradimo preko 100 kilometara kanalizacione mreže. Do kraja godine nas očekuju još nove jedinice lokalne samouprave, kojima je potrebna nedostajuća infrastruktura, a uskoro krećemo i sa gradnjom postrojenja za preradu otpadnih voda u osam jedinica lokalne samouprave.
Kada govorimo o sredstvima koja se odnose na upravljanje čvrstim otpadom u Republici Srbiji, pominjemo divlje deponije, moram pre svega da istaknem da je mnogo važnije da radimo na zatvaranju nesanitarnih deponija koje koriste gradovi i opštine preko 30, 40 i 50 godina.
U tom smislu, u budžetu za 2024. godinu imamo preko milijardu dinara ostavljeno upravo za ovu namenu, u odnosu na 614 miliona dinara koje smo imali u 2023. godini.
Ono što je važno, mi kako bi čistili i uklanjali divlje deponije, moramo da imamo, pre svega, regionalne i reciklažne centre na kojima intenzivno radimo. Moramo da imamo prostor na lokalnim deponijama, a mnogo je važnije od čišćenja divljih deponija da nesanitarne deponije zatvorimo i rekultivišemo, kako bi ta ružna slika bila prošlost. Upravo i radimo na tome. Naravno da je neophodno svu zelenu infrastrukturu izgraditi u svim jedinicama lokalne samouprave. Neophodno je da imamo jedan uravnotežen odnos kada govorimo o upravljanju čvrstim otpadom, jer ne možemo sklanjati divlje ukoliko nemamo gde da odnosimo taj otpad.
Kada govorimo o upravljanju čvrstim otpadom, takođe ćemo imati i dodatna sredstva iz kredita. Republika Srbija je odlučna da ulaže u zelenu infrastrukturu, još jednom to moram da napomenem. Imamo spremne projekte. Naravno, u međuvremenu se radi na njihovoj verifikaciji i dodatnim merenjima.
Počeli smo izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom na Ubu i to je izuzetno važna stvar za građane Srbije, pre svega za 15 jedinica lokalne samouprave koje će gravitirati tom regionalnom centru. Upravo se radi izgradnja tela deponije, onda nas čeka postrojenje za mehaničko-biološki tretman otpada, onda nekoliko transfer stanica.
Naravno, to je jedan od šest regionalnih centara koji će biti izgrađeni u narednih nekoliko godina, a do kraja godine se nadam i početkom sledeće godine će početi i proširenje, odnosno izgradnja regionalnog centra Srem – Mačva, zatim, Užice-Duboko, Pirot. Očekuje nas izgradnja regionalnog centra u Novom Sadu.
Tako da, svakako, što se tiče budžeta za narednu godinu, imamo dovoljno sredstava. Kako koji projekat se pregleda i verifikuje od strane inženjera koji rade na tome, od strane konsultanata koji rade za Ministarstvo zaštite životne sredine, mi krećemo u njegovu realizaciju.
U ovom trenutku gradimo kanalizaciju u Nišu, dakle, 46,6 kilometara kanalizacione mreže, u Pećincima, Gornjem Milanovcu, Boljevcu, Raškoj, a do kraja godine nas očekuju i postrojenja, odnosno da idemo u izbor izvođača i nadam se da ćemo krenuti u prvom kvartalu 2024. godine postrojenje za preradu otpadnih voda u Čačku, Sečnju, Apatinu, Pećincima, Priboju, Osečini, Bečeju, Beloj Palanci.
Tako da, svakako, radimo izuzetno na zelenoj infrastrukturi i nadam se da ćemo tako i nastaviti već i u sledećoj godini.
Što se tiče sredstava i budžeta, on je i u 2024. godini veći u odnosu na 2023. godinu. Uskoro će građani Srbije videti sve benefite zelene infrastrukture na kojoj intenzivno radimo. Hvala.
Hvala, narodni poslaniče, na postavljenom pitanju.
Naravno da se trudimo da štitimo reke, zemljište i vazduh svakako, kao Ministarstvo. Što se tiče ribljeg fonda i lovokradica, radimo i sa ekološkom policijom i sa „Srbijavodama“ i „Vojvodina vodama“, jer neke stvari su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i trudimo se da sve prestupnike najstrože kaznimo. Uvek su to zajedničke akcije Ministarstva životne sredine, vodnih inspektora, naravno, pokrajinskih, u zavisnosti od toga gde se dogodila šteta.
Kada govorimo takođe o zaštiti reka i svakako poboljšanju kvaliteta životne sredine, sa tog aspekta voda, uvek se trudim da koristim priliku da pomenem sve ono što radimo vezano za nedostajuću infrastrukturu, dakle, kanalizacije i postrojenja za preradu otpadnih voda. Samo u ovom trenutku preko 100 kilometara kanalizacione mreže se gradi širom Srbije i naravno da tim tempom idemo i dalje, pregledaju se projekti, vrše se dodatna merenja, paralelno sa tim kreće i izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda i uskoro mogu da najavim da će i prvo postrojenje u mandatu dok sam ja na čelu Ministarstva i krenuti sa izgradnjom već od septembra, nadam se, ove godine. To radimo zajedno sa Ministarstvom za javna ulaganja. Tako da, svakako se trudimo da zaštitimo pre svega kvalitet životne sredine, kada govorimo o rekama.
Konkretno vezano za riblji fond i za sve to što je učinjeno ću vam svakako i poslati tu informaciju naknadno i videćemo šta možemo zajednički još da uradimo, da pojačamo kontrolu i da upravo i kaznimo sve prestupnike, tako da ćemo intenzivirati rad što se tiče toga. Hvala vam.
Hvala, predsedavajuća.
Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas takođe rasprava vezano za izmene i dopune Predloga zakona o upravljanju otpadom, iako neki od poslanika su pominjali i Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine, dakle i dozvole koje se u okviru tog zakona izdaju, dakle integrisane pre svega, IPPS.
Naravno da nije strašno pogrešiti neko slovo. Da li je to urađeno slučajno ili namerno, nema sad nikakve veze, jer važno je pričati o Zakonu o upravljanju otpadom, a isto tako podvući šta je to sve Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine uradilo u prethodnom periodu. Naravno da to još uvek nije dovoljno, ali isto tako od onih koji ništa nisu uradili kada su mogli, sramno je to minimizirati.
Pre svega, kada govorimo o kvalitetu vazduha, naravno da postoje gradovi i opštine u kojima se beleži prekomerno zagađenje vazduha. Znamo da je to višedecenijski problem u Republici Srbiji. Baš zato što smo svesni tog problema, niko više nikada pre nas, dakle pre ove vlasti, nije upravo uložio u popravljanje kvaliteta vazduha.
Pojedini poslanici koji pričaju da sve ne valja, moram samo da ih podsetim da ministri koji su njima bliski, oni kada su bili na vlasti oni su ostavljali u budžetu nula dinara za pošumljavanje i ozelenjavanje kao jednu od važnih mera za popravljanje kvaliteta vazduha.
Iako su ti budžeti bili veliki, ne naravno kao sada, ali značajno veliki za životnu sredinu 2011. i 2012. godine, nula je ostavljana za pošumljavanje i ozelenjavanje, ali zato za marketing je ostavljano u budžetu preko 500.000 evra.
Ova vlast i ova Vlada Republike Srbije su odvojili značajna sredstva, pre svega za zamenu kotlarnica u javnim ustanovama, za zamenu kotlarnica u individualnim domaćinstvima. Ovo je već treća godina zaredom da ostavljamo značajna sredstva upravo za tu namenu. Dakle, svake godine preko 50 jedinica lokalne samouprave učestvuje u konkursima. Trude se da imaju što kvalitetniji projekat i da u svojoj opštini poboljšaju kvalitet vazduha. Na tome uspešno i radimo i nastavićemo isto tako.
Da se vratim na temu, vezano za upravljanje otpadom i apropo toga da ništa nije urađeno, da su svuda divlje deponije, moram da podsetim da, pre svega, za divlje deponije i smetlišta smo nekada i sami odgovorni.
Još jednom, apelujem na sve nas, dakle pre svega na građane Srbije, da vodimo računa o životnoj sredini jer nam je iz dana u dan, svakome od nas, ona važnija.
Mislim da smo već i puno toga uradili na podizanju svesti, da svaka ova sednica i naravno svako od nas kada pomene to verovatno i sami sebe pokušavamo da korigujemo i razmislimo dobro o tome gde ćemo odložiti otpad.
Isto tako, Vlada Republike Srbije odvojila je značajna sredstva kako bi obezbedila neophodnu zelenu infrastrukturu, kako bi svi mi mogli da se ponašamo u skladu sa propisima, da razdvajamo otpad i da podižemo stopu reciklaže.
Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine značajna sredstva ostavljaju za zatvaranje nesanitarnih deponija, a to su lokacije na kojima smo mi kao društvo preko 50 godina odlagali otpad. Sada ih zatvaramo, rekultivišemo, saniramo. Na tim lokacijama su sada zelene površine, neretko i parkovi i svakako su zdravije i utiču, takođe, na bolji kvalitet vazduha.
Mi u ovom trenutku očekujemo potpisivanje ugovora za zatvaranje nesanitarne deponije u Rumi, Zrenjaninu, u Požegi. Prethodne godine smo nekoliko izuzetno velikih deponija zatvorili. Isto tako, što je još važnije, radimo na izgradnji regionalnih centara.
Dakle, trebalo nam je dve godine da pripremimo dokumentaciju, ne samo mi u Ministarstvu, nego već i jedinice lokalne samouprave, da vidimo šta je sve to što je neophodno kako bi taj projekat bio prepoznat od strane Vlade i kako bi se ulagalo u njega.
Nekoliko puta sam ponavljala da imamo sredstva što je država Republika Srbije, dakle, obezbedila od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, 150 miliona evra za izgradnju regionalnih i reciklažnih centara.
Ono što želim svima da kažem, a dugo je najavljivano, jeste da se upravo pregleda dokumentacija koja će nam kazati ko je izabrani izvođač za početak radova upravo na deponiji „Kalenić“.
Dakle, očekujem da negde već u narednih mesec i po dana, najkasnije dva pođemo, naravno svi zajedno, odnosno ko bude mogao i hteo, i da označimo početak radova na izgradnji tog regionalnog centra koji je jedan od najvećih u Srbiji, s obzirom na broj stanovnika i opština koje će gravitirati ka njemu. Dakle, 11 opština i 500.000 stanovnika. Dakle, te potrebe da se zadovolje.
Onda, nakon toga krećemo takođe u, da kažem, završnu fazu pre izbora izvođača radova za deponije u Pirotu, za deponije u Somboru, izgradnju Užice – Duboko. Sremska Mitrovica, koju smo takođe pominjali, takođe će biti proširenje, dakle, tog regionalnog centra.
Paralelno sa tim što zatvaramo nesanitarne deponije koje smo koristili i decenijama, što gradimo regionalne centre, da, imamo konkurs za čišćenje i uklanjanje smetlišta. Dakle, to je ono na šta mi naročito, kao društvo, moramo da obratimo pažnju, da lokacije koje jednom uklonimo ostanu trajno čiste.
Naravno da nam tu pomažete vi, dragi građani Srbije, jer mi sada moramo da budemo korektivni faktor jedni drugima, ali isto tako nam pomaže i inspekcija.
Dakle, nismo mi ti koji ne možemo ni kod koga da odemo na vrata i ne možemo nikome da napišemo kaznu i da ga zatvorimo. Naprotiv, to je bio ranije trend i zato sada i imamo probleme na terenu i zato i moramo da donosimo izmene i dopune ovog zakona koji nije valjao i koji je baš imao propuste ka mnogim neodgovornim pojedincima koji su se bavili upravo i neopasnim i opasnim otpadom. Da, sada ćemo to promeniti.
Brojke, naravno, i statistika u smislu zatvaranja objekata, u smislu privrednih prestupa, u smislu krivičnih prijava i uopšte obilaska inspekcije govore u prilog tome da možemo da odemo kod svakog i da ćemo ići kod svakoga ko može na bilo koji način da naruši kvalitet životne sredine ili, naravno, da vidimo kako posluje neko ko želi da se bavi nekom od ovih oblasti upravljanja opasnim ili neopasnim otpadom.
Tako da, građani Srbije, naravno da ćemo čuti mnogo optužbi i to je i normalno kada stižu iz klupa poslanika opozicije, ali ja ću svaki put da vas podsetim koliko je Vlada Republike Srbije u poslednjih nekoliko godina uložila u životnu sredinu i koliko ćemo i nastaviti sa ulaganjem.
Naravno da to nije jednostavan proces, naravno da moramo zajedno da nižemo te rezultate, naravno da moramo da obezbedimo zelenu infrastrukturu. To je ono na čemu svi insistiramo i da moramo da završimo jedan proces da bi započeli drugi.
Dakle, nisu ovo jednostavne stvari. Niko ne kaže da može da se reši u danu, da mogu da se reše višedecenijski problemi, ali da, mi smo jedini koji želimo da rešimo te probleme o kojima i naši budžeti govore o tome i ulaganja.
Uostalom, svako od vas može da vidi rezultate u opštini ili gradu u kome živite, da sigurno minimum jedan ekološki projekat se već završio ili se uspešno odvija, a to su naravno stvari koje su lako proverljive.
S toga, građani Srbije, nadam se da ću imati priliku da pričam šta još radimo u Ministarstvu kada budu neke druge teme na dnevnom redu. Danas kada govorim vezano za otpad, neophodno je, još jednom napomenuti, dakle Ruma, Zrenjanin, zatvaranje nesanitarnih deponija zato što su to građani tražili i zato što su nam pisali godinama o tome da im to narušava kvalitet životne sredine.
Takođe, linija za separaciju otpada u gradu Pančevu, kako će biti još pojednostavljena procedura razdvajanja otpada i izuzetno važna stvar pored transfer stanice u Petrovcu na Mlavi, koja se ovih dana završava, odnosno radovi, počinju sa radom, krećemo u izgradnju transfer stanice u Smederevu.
Ja bih stvarno volela i da se sve ovo radilo u prošlosti, a ne da se ulagalo u marketing, jer sada bi svakako imali mnogo više rezultata i mnogo više dobrih primera. Hvala vam.
Hvala, poštovani predsedavajući.
Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas mi je veliko zadovoljstvo da raspravljam o Predlogu izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom. Svakako da ćemo imati priliku da razgovaramo o ovoj važnoj temi i pomenutim predloženim izmenama.
Od 2009. godine kada je donet Zakon o upravljanju otpadom, isti je pretrpeo više izmena i dopuna. Imajući u vidu da su poslednje izmene i dopune donete 2016. godine, pojavila se potreba za novim usaglašavanjem propisa Republike Srbije sa izmenjenim propisima EU, za upodobljavanjem zakonskih rešenja sa potrebama privrede i drugih subjekata na koje se odredbe zakona odnose, kao i državnih i drugih organa koji učestvuju u sprovođenju odredaba zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu ovog zakona.
Dosadašnja praksa u ovoj oblasti je trasirala pravac i obim izmena i dopuna zakona radi efikasnijeg i potpunijeg sistema upravljanja otpadom, kao i postizanja efikasnije zaštite životne sredine, uz održivi privredni razvoj, što je utvrđeno i kroz analize i studije tokom izrade Programa upravljanja otpadom, koji je donet 2022. godine.
Upravljanje otpadom je široka i dinamična oblast koja je povezana sa svim segmentima životne sredine, pa se odredbama Zakona o upravljanju otpadom propisuju ne samo strateška dokumenta koja za cilj imaju unapređenje sistema, već i strateški pristup osnovama cirkularne ekonomije, koja podrazumeva postojanje jake industrije sa ciljem ponovnog iskorišćenja resursa i očuvanje prirode kako bi ovakav model mogao da bude održiv.
Cilj izmena i dopuna zakona je da se obezbede i osiguraju sledeći uslovi: propisivanje strožijih uslova koje proizvođači otpada i operateri upravljanja otpadom moraju da ispunjavaju kako pre početka, tako i u toku obavljanja delatnosti, efikasnije postupke izdavanja dozvola za upravljanje otpadom na teritoriji Republike Srbije kroz unapređenje procedura i postupaka prilikom izdavanja dozvola, brže i efikasnije postupke izdavanja potrebne dokumentacije za prekogranično kretanje otpadom, uvođenje novih tokova otpada, građevinskog otpada, otpadnog mulja i žive, unapređenje načina obezbeđivanja finansijskih i drugih garancija za obavljanje delatnosti u oblasti upravljanja otpadom, omogućavanje kontrole nad otpadom u slučajevima kada je nepoznat vlasnik otpada, unapređenje principa cirkularne ekonomije kroz ponovno iskrišćenje i reciklažu otpada, realizaciju programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji, a naročito u delu koji se odnosi na regionalni pristup upravljanja čvrstim komunalnim otpadom, jer su bolje definisani uslovi za praćenje i monitoring rada deponija.
Najznačajnije izmene i dopune se odnose na, pre svega, donošenje pravnog osnova za uređivanje oblasti upravljanja otpadom od građenja i rušenja, koji zbog svoje količine i volumena zahteva posebno upravljanje u smislu odvajanja, sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana, zatim, donošenje pravnog osnova kojim će se bliže urediti način postupanja sa otpadnim uljem iz postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda i omogućiti realizacija programa upravljanja otpadom u Republici Srbiji kroz definisanje dalje upotrebe, tretiranja i odlaganja otpadnog mulja.
Zatim, postrojenja za tretman otpada na način da su izmenama pooštreni uslovi za izdavanje i dozvole za tretman otpada u mobilnom postrojenju i da će se tražiti prethodna saglasnost jedinice lokalne samouprave, kao i akt kojim se daje saglasnost na procenu uticaja za tretman opasnog otpada, što do sada nije bilo propisano kao obaveza. Zatim, preciznije uređenje prekograničnog kretanja otpada u smislu unapređenja ove oblasti kroz usaglašavanje odredaba zakona sa odredbama EU i Uredbe o pošiljkama otpada i odredbama Bazelske konvencije, posebno imajući u vidu da je Republika Srbija prepoznata kao treća strana u oblasti prekograničnog kretanja otpada.
Takođe, izmene se odnose i na važenje dozvola za prekogranično kretanje otpada, za koje se sprovodi notifikaciona procedura koja je produžena sa 12 na 36 meseci.
Zatim, definisanje roka za skladištenje otpada, a po prvi put za neopasan otpad na 36 meseci, čime je propisano ograničenje skladištenja za sve vrste otpada. Nakon isteka navedenog roka, propisano je da se otpad mora konačno zbrinuti, odnosno otpad se mora ili predati na tretman u Republici Srbiji ili izvesti iz Republike Srbije radi tretmana.
Dodatna novina kojom se ovim predlogom zakona propisuje pravni osnov za donošenje podzakonskog akta, zajedno sa finansijskim i bankarskim sektorom kojima će se urediti vrsta finansijske garancije ekvivalentnog osiguranja prilikom obavljanja svih delatnosti upravljanja otpadom - sakupljanje, transport, tretman, skladištenje, ponovno iskorišćenje i odlaganje i prekograničnog otpada - trgovina i posredništvo. Na jednoobrazan način će biti definisani izdavaoci korisnici sadržina, uslovi izdavanja, korišćenje i povlačenje sredstava obezbeđenja, postupak izvršenja, elementi za utvrđivanje visine i načina obračuna, kao i maksimalan iznos osiguranja od građansko pravne odgovornosti za zagađenje.
Utvrđivanje ekonomskih instrumenata i finansijskih mehanizama u oblasti upravljanja otpadom osiguraće se sistem za domaća i inostrana ulaganja u dugoročno održive aktivnosti.
Uvođenjem finansijske garancije biće do kraja sproveden princip odgovornosti vlasnika otpada u smislu da bi nakon prestanka rada postrojenja ili stečaja zbrinjavanje otpada bilo finansirano aktiviranjem finansijske garancije ili druge vrste osiguranja. Ovo se odnosi na finansiranje zbrinjavanja otpada i sanaciju štete koja može da se pojavi u akcidentnim situacijama prilikom transporta, skladištenja i tretmana otpada ili na drugi način.
Preciznije utvrđivanje obaveze proizvođača otpada da nije u obavezi da pribavi dozvolu za skladištenje sopstvenog otpada, osim za centralno skladište u kome skladišti svoj otpad, što će doprineti boljem upravljanju otpadom od strane privrede, konkretno trgovinskih lanaca i drugih proizvođača otpada. Na ovaj način će se zakon primenjivati jedinstveno.
Obuhvatanje nadležnosti i obaveza inspekcijskih organa u pogledu vršenja nadzora i preciziranja i nadležnosti inspekcije, kao i vršenju u tzv. carinskim skladištima, takođe, kontrole u kojima se često nalaze određeni proizvodi zbog isteka roka ili drugih razloga postaju otpad i sa kojim mora da se postupa u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom.
Predložena zakonodavna rešenja neće imati negativno i dejstvo na privredne subjekte, već će doprineti efikasnijoj primeni propisa jer se odnose na međusobno usklađivanje i preciziranje odredaba, ali i usklađivanje sa odredbama drugih zakona. Takođe, istovremeno se obezbeđuje i zaštita prirodnih resursa i korišćenje otpada kao isplativijeg resursa i alternativne sirovine.
Iskreno se nadam da ćemo imati konstruktivnu diskusiju oko predloženih izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom i da ćemo svakako, na kraju, usvojiti ove izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, s obzirom na neophodnost, a zarad usklađivanja sa direktivama EU, a takođe i radi efikasnijeg obavljanja ove delatnosti u Republici Srbiji i kako bi u bliskoj budućnosti otklonili sve one probleme sa kojima smo se mi susretali kao Ministarstvo, a pre svega probleme koje imaju građani Srbije kada govorimo o ovoj oblasti. Hvala vam.
Hvala puno.
Poštovani narodni poslenici i građani Srbije, pre svega želim da se zahvalim onim poslanicima koji su i pre pauze i nakon nje razgovarali o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i fokusirali se na one značajne izmene.
Takođe bih se osvrnula i na to, a takođe smo čuli i od nekih poslanika i stvari koje su daleko od istine.
Da ne bi bili obmanuti građani Srbije, ja moram da pre svega pomenem falsifikat koji se pominje ovde već drugi dan u ovoj Narodnoj skupštini. Ako mislite da je neki član prepisan ili primenjen iz evropskih zakona, da jeste. Ako je u tom smislu falsifikat, da, mi vrlo želimo da transponujemo sve direktive EU u naš zakon, jer smo to u obavezi u skladu sa Poglavljem 27. Tako da se mi trudimo da sve te direktive transponujemo.
Zatim smo imali sumnju da zakon, odnosno izmene i dopune zakona nisu pribavila sva neophodna mišljenja. Ja ovde imam sva mišljenja i mogu naravno jedan po jedan da vam čitam i pokažem, ukoliko hoćete, pošto vidim da ćete te papire i podizati ovde, to sam videla od drugih narodnih poslanika. Dakle, možemo sada da vrtimo po svakom ministarstvu, ali moram takođe da naglasim da zakon kada uđe u proceduru on je pretrpeo promene u skladu sa primedbama od resornih ministarstava koje su usvojene i čime smo izmenili zakon koji je posle toga i poslat na Vladu.
Ovde su narodni poslanici pominjali član 47. i upravo to je taj član samo je žalosno što ne umete da ga protumačite onako kako treba. Kaže se – predlagač je dužan da pribavi nova mišljenja o predlogu i nacrtu akta, ako izmeni drugačije ili više no što nalaže usklađivanje sa primedbama bez pribavljenih mišljenja.
Dragi građani Srbije, upravo nije više, sve je bilo onako kako su primedbovala ministarstva. Dakle, sve smo to uneli. Naravno da su neka ministarstva imala takođe primedbe pa smo onda dodatne članove razdvajali, pripajali i onda se pojavila ta prenumeracija, ali svakako da smo vrlo poštovali zakon i da smo pribavili sva mišljenja i ono što je važno da smo uvažili mišljenja drugih ministarstava i dobili saglasnost zakonodavstva.
Takođe sam čula da neki narodni poslanici sada u diskusiji komentarišu moje ekspresije na licu, da li se smejem ili sam ljuta ili tužna, ali kada pominju krivične prijave koje podići protiv mene i mojih kolega, da ja se radujem tom sudskom epilogu i možda je to ta ekspresija koju ne mogu da sakrijem. Isto tako sam zadovoljna, kao i vi kada pričate o krivičnim prijavama, jer vama je lako da pričate pošto se krijete iza imuniteta pa ne može niko od nas da uzvrati istom merom, ali takođe se i radujem tom epilogu baš zato što mislim da će pravosudni aparat da radi svoj posao i da nakon odbacivanja prijava u kojima nema elemenata krivičnog dela, da pokrene postupak krivičnog dela lažnog prijavljivanja.
Znate kako, dragi građani Srbije, nije pravosudni aparat niti da se pominju krivične prijave po ceo dan koje su često bez osnova, to nije pozorišna predstava i ne trebaju to da dozvole institucije, kao što i u ovom domu se trudimo da svi se ponašamo pristojno i zalažemo da se izriču opomene onima koji to ne čine.
Tako da ja svakako bih te performanse odložila. Tema je krivična prijava. I te kako je tema krivična prijava, jer to su svi govorili da je tema krivična prijava i isto tako moram da napomenem da u tim krivičnim prijavama o kojima slušam godinu, dve dana unazad, ja sam to čula samo od poslanika koji ih pominju. Dakle, moje je sada da verujem tome ili ne, pošto me niko drugi nije obavestio o tome i ja naravno ne mogu da verujem u to kao, nažalost, ni većina građana Srbije, jer oni su dali poverenje građana Srbije. Tako da kada me budu nadležni organi obavestili da vrlo rado vidimo se tamo gde treba, gde nas budu pozvali, ali moram da kažem da ne postoji nijedan poziv, niti bilo šta što bi potkrepilo ovu pretnju sa krivičnim prijavama i to pominjanje da su one već uveliko podnete.
Verovatno su odbačene i molim pravosudni aparat da odmah nakon tih lažnih prijavljivanja krene u nove postupke.
Hvala vam puno, a kasnije ću se osvrnuti takođe i na članove zakona koji se menjaju, pošto su neki poslanici sugerisali dobro, možda nisu pročitali zakon u celosti i sve izmene, ali upravo sve ono šta su sugerisali ovde u plenumu, da upravo to i jeste u zakonu i ove izmene i dopune zakona su strožije.
Predviđene su bankarske garancije, dakle, finansijska osiguranja i sve ostalo što inspekcija pojačana. Tako da sve ono o čemu su govorili to se upravo i nalazi u ovim izmenama i dopunama zakona i nadam se da će onda i poslanici koji su govorili o tome, bilo da pripadaju vladajućoj koaliciji ili ne, podržati ove izmene i dopune zakona. Hvala vam.
Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, naravno da mnogi poslanici pođu od sebe, pa onda govore o sponzorima, ali oni i najbolje znaju, ovi koji govore o tome, o stranim sponzorima i velikim međunarodnim aferama.
Kada govorimo o Zakonu o upravljanju otpadom, dakle izmenama i dopunama Zakona, potpuna je laž da je bilo kakav sponzor jedna kompanija. To je lako i proverljivo, a i dokazivo. Svakako, jedva čekam sve te epiloge svih tih procesa koji su najavljeni kao što sam već i rekla, pa da se ne ponavljam.
Kada govorimo o izmenama i dopunama Zakona o otpadu i kada govorimo o ovim nekim kompanijama koje se pominju ovih nekoliko dana, dakle na Odboru i u parlamentu danas, mislim da narodni poslanici, naravno pored toga što je evidentno da imaju zlu nameru i dakle, napad da im je jedini način političke borbe, treba pre svega da se dobro informišu. Izmene i dopune ovog zakona su bile predmet 2019. godine. Dakle, kada je prolazio javnu raspravu, kada su možda te neke kompanije iz nekih gradova bile njima bliže nego sada, pa sad imaju za to dodatnu i dozu agresije, a 2019, godine su mnoge državne, ali isto tako i privatne kompanije upravo sugerisale i ovo, a to nisu te pomenute kompanije koje se danas pominju. Izmena Zakona o skladištenju otpada do 36 meseci nije naravno nikakva novina i nikakav vid duga ka nekim sponzorima pošto ja ne poznajem ni taj način, pre svega ophođenja, niti mi bilo kakav sponzor ikada je trebao u životu, hvala Bogu na tome. Nije mi jasno tačno šta hoće da kažu narodni poslanici, ali vrlo je važno da objasnim šta znači 36 meseci.
To je stvarno, pre svega, tema o kojoj treba da razgovaramo danas. Dakle, izmene i dopune tog Zakona jesu izuzetno važne. Dakle, 36 meseci po prvi put je važno što mi ograničavamo taj rok za neopasan otpad, takođe. Dakle, zamislite situaciju za skladištenje neopasnog otpada u Srbiji gde uopšte nije imao bilo kakav rok. Dakle, taj otpad se skladišti, odnosno bez ikakvog ograničenja otkad znamo za sebe. To je takođe moralo da se uvede u određene zakonske okvire, jer i neopasan otpad pre ili kasnije može da napravi ekološku katastrofu, to imamo upravo što pominjete u rekama kada upadnu i deponije koje se nalaze na obalama reka i sve ostalo.
Kada govorimo o opasnom otpadu, dakle 36 meseci je optimalan rok po evropskim standardima koji se primenjuje u Švedskoj, u Francuskoj, zatim u zemljama u regionu, u Hrvatskoj, To je optimalan rok da se za to vreme dobiju sve saglasnosti svih zemalja u koje se taj otpad izvozi, jer svakako kroz svaku zemlju koju prođe, ta zemlja mora da da saglasnost.
Nekad te saglasnosti, ne nekad, nego je sada pokazalo ova praksa da je uvek bilo duže od 12 meseci, a onda kada i ti strani operateri koji svakako hoće da uzmu taj naš opasni otpad, oni im zakažu termin – okej, vaš rok je u januaru 2025. godine.
Tako da, onda naravno su se naši neki dovijali, da tako kažem, i nisu poštovali zakon i to smo i sankcionisali, opet i dali mogućnost da uzmemo u obzir sve te saglasnosti izvozne ili naravno može da se tretira sem da se izvozi, ali obično se izvozi. Onda su se oni dovijali pa su u roku od 12 meseci išli sa jednog na drugo skladište i tako u nedogled. Svaki put na novom skladištu je bilo godinu dana, pa godinu dana i to je onda trajalo i pet i šest i 15 godina.
Tako da, svakako sve ovo što je izgovoreno je najgnusnija laž i 2019. godine je postojala ta inicijativa da se izmeni taj zakon i treba videti, prošao je javnu raspravu i sve i nakon toga Skupština se nije sastajala, korona, pandemija i sve ostalo, ne znam šta je tačno bilo. Svakako se o tome izuzetno govorilo i to je jedan upravo od pravaca da mi upravljamo i opasnim i ne opasnim otpadom na adekvatan način.
Takođe, postoji jedno nepoznavanje ovde što se o jednoj kompaniji govori o nekoj dokumentaciji koju ona poseduje, koja uopšte nije predmet ovog zakona. Dakle, pomešana su dva zakona, IPPS i Zakon o upravljanju otpadom. Mogu svakako da vam objasnim ako vas to zanima. Ako ne, ja se nadam da ću se sledeći put malo bolje spremiti.
(Ivana Parlić: Zanima nas.)
E pa dobro, okej, naravno, mogu svakako.
Evo, što se tiče IPPS integrisana dozvola, to je za proizvodnju đubriva…
(Stefan Jovanović: Vi ste ministar, nemojte da čitate.)
(Ivana Parlić: Što čitate, vi ste ministar?)
Dobro, što da ne čitam? Da nešto pogrešim, nemam ja problem sa tim, čitam-ne čitam, ja želim da vam pročitam da nešto ne pogrešim.
IPPS, dakle integrisana to je kruna u dokumentaciji koju može neka kompanija da ispuni i ja mislim da mi svi kao društvo to podržavamo, jer sam par puta čitala i neke sugestije od mnogih od vas što ne izdajemo i više takvih…
(Ivana Parlić: Izdali ste protivzakonito.)
Molim vas, samo morate sve to da mi podnesete, nemam stvarno ništa protiv da sugerišete sve što mislite da može biti konstruktivno. Ja sam uvek raspoložena da mi se sugeriše i ukaže na ono što stvarno mislite da može da predstavlja neki problem. Dakle, svakako je to vezano za proizvodnju đubriva, a ne za otpad.
Što se tiče otpadnih, oni imaju za skladištenje neopasnog i za tretman šrediranja gume, plastike i tekstila. ITPS je potpuno nešto drugo i nije predmet ovog zakona i mi ćemo podržavati u narednom periodu ko god može u skladu sa zakonom da pribavi svu dokumentaciju kako bi ispunio taj visoki standard kada govorimo o životnoj sredini.
Dakle, mi ćemo to svakako podržati jer to je 47 različitih papira i saglasnosti i svakako da je to, još jednom kažem, vrhunac i najkompleksnija procedura. Tako da, ukoliko naravno neko ima neke primedbe konkretno, za svaku tu proceduru postoji i javna rasprava, može svako da se javi i da da sugestije.
(Ivana Parlić: Ja sam sad za javnu raspravu.)
Pričamo o dozvolama, ne pričamo o zakonu. Pričamo o dozvolama. Ne ja pričam o ITPS, za svaku postoji javna rasprava, može svako da se javi da sugeriše i sve ostalo.
Poštovani narodni poslanici, moram samo da razjasnim još jednom, a i da vas uputim vezano za izgradnju regionalnih centara za upravljanje čvrstim otpadom širom Srbije, naročito kada je pomenut regionalni centar odnosno deponija u Valjevu.
Kao što je svima poznato, potpisali smo sporazum, kreditnu liniju, 150 miliona evra, zajedno sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj i francuskom razvojnom agencijom upravo za tu namenu i svakako kada krene izgradnja ovih centara i kada se izgrade, značajno će se i u dobroj meri promeniti ekološka slika Srbije nabolje.
Vezano za Valjevo-Kolubara-Kalenić, ona je obuhvaćena prvom fazom, od četiri regionalne deponije i najspremnija je. Ja ovde imam i tabele, tačno po dinamici kako šta ide. Dakle, dobijena je građevinska dozvola i ono što je važno, da tenderisanje za ovu deponiju kreće već u januaru mesecu 2023. godine. Očekujemo izbor izvođača negde do aprila i tada kreću radovi.
Kada govorimo o Koceljevi, svakako jedna od 11 opština, a sada priključujemo još četiri, dakle 15 opština koje će gravitirati regionalnom centru u Valjevu, to je svakako i najveći regionalni centar, 500 hiljada građana će koristiti taj regionalni centar, u Koceljevi se gradi transfer stanica i u svakoj od ovih pomenutih opština će biti već prateća infrastruktura koja je neophodna kako bi ovaj regionalni centar radio u punom kapacitetu. Dakle, 11 plus četiri opštine, uključujući i Koceljevu.
Mi imamo saradnju sa vašom jedinicom lokalne samouprave i molim vas da se javite sledeće godine na konkurse upravo za čišćenje smetlišta, jer to će svakako i značiti kada budemo imali taj otpad gde da odnesemo i da upravljamo sa njim na najbolji mogući način.
Kada govorimo o regionalnim centrima, moram da kažem da je sledeći nakon Valjeva spreman i Pirot, pošto se ovde puno pominjao i taj deo Srbije. Dakle, pirotski regionalni centar je najspremniji nakon Kalenića i očekujemo takođe tenderisanje uskoro, odnosno izbor izvođača radova, sve su u pitanju međunarodni tenderi. Po svim evropskim standardima će biti ti regionalni centri građeni. Nakon toga ide Užice, Nova Varoš, Sombor, Sremska Mitrovica.
Kada govorimo o upravljanju čvrstim otpadom, mi već radimo intenzivno na tome, pre svega i na zatvaranju deponija, već imamo u budžetu za 2023. godine značajna sredstva odvojena kako bi se zatvarale deponije i rekultivisale i sanirale na prostorima gde više neće biti nesanitarno odlagan otpad.
Takođe, imamo još veća sredstva za uklanjanje divljih deponija, kao i za kamere na tim lokacijama, kako bi te lokacije sačuvale čistim.
Govorili ste vezano za opremu. Da, kamioni, smećari i kante i kontejneri, to je ono što Ministarstvo zaštite životne sredine deli odnosno daje na korišćenje jedinicama lokalnih samouprava po kriterijumu u odnosu na razvijenost opština.
Ono što je važno kada govorim o programu čvrstog otpada u Srbiji jeste i program cirkularne ekonomije koji je pre nekoliko dana usvojen na Vladi i koji će nam tačno dati put kako da od otpada dobijemo drugu upotrebnu vrednost, što je svakako cilj da primarnu separaciju vrše kako bi mogli da iskoristimo na najbolji mogući način taj otpad.
Kada govorimo o upravljanju čvrstim otpadom, planirana je za sledeću godinu izgradnja transfer stanica. Trenutno se grade dve transfer stanice u Srbiji iz budžeta Ministarstva zaštite životne sredine. To je u Novoj Varoši transfer stanica, u Petrovcu na Mlavi i sledeće godine će biti građena u Smederevu, početak izgradnje transfer stanice.
Važno je da napomenem, čitava linija separacije za deponiju u Pančevu, linija separacije za otpad, a nakon toga, odnosno paralelno sa tim u okviru projekta u saradnji sa EU, upravo delimo adekvatnu opremu u 17 opština širom Srbije. Hvala vam na pitanju, sugestiji vezano za upravljanje čvrstim otpadom u Srbiji i ono što su važne vesti jeste da valjevska deponija kreće sa realizacijom, taj projekat kao najveći i najizazovniji za ovo ministarstvo, a mogu reći i čitavu zemlju kada govorimo u upravljanju čvrstim otpadom. Hvala.
(Zoran Lutovac: Replika.)
Hvala puno.
Poštovani građani Srbije, poštovani narodni poslanici, naravno da sam morala da se javim kada sam čula neistine. Dakle, ne mogu uopšte da zamislim šta ste vi čitali kada ste gledali u budžet za 2023. godinu i gde ste videli da od kapitalnih projekata je samo Zubin Potok i nabavka opreme.
Dakle, da, naravno da ima i toga, to je nastavak izgradnje kanalizacione mreže u Zubinom Potoku, a nabavka opreme i nije samo kante i kontejneri, nego već i kamioni i smećari, pošto u Srbiji smo imali opštine koje nisu imale adekvatnu mehanizaciju. Ono što moram da kažem je da je budžet iz godine u godinu sve veći za Ministarstvo zaštite životne sredine. Ove godine 18 milijardi iznosi, zajedno sa kreditnim linijama koje su takođe izuzetno važne.
Kada govorimo o kapitalnim projektima, ja mogu da vam kažem da se trenutno gradi kanalizaciona mreža u Pećincima, u Gornjem Milanovcu. Na Kopaoniku je potpisan ugovor pre nekoliko dana, kreće uskoro izgradnja kanalizacione mreže u Nišu. Ono što je izuzetno važno, dakle, ogroman kapitalni projekat. Kada govorimo takođe o kapitalnim projektima, kreće izgradnja sledeće godine i regionalnih centara.
Moram da pomenem da u budžetu za 2023. godinu treba izdvojiti, ono što niste videli, jeste svakako zatvaranje deponija. Na toj stavci imamo 614 miliona dinara za sledeću godinu i program realizacije projekta izgradnje sistema upravljanja otpadom 322 miliona dinara. Dakle, to su obično transfer stanice i sve ono što je neophodno kako bi regionalni centri radili posle u punom kapacitetom i kako bi uspeli da upravljamo otpadom na adekvatan jedan sistem. To je ono što radimo intenzivno na tome. Dakle, sa druge strane, paralelno čistimo divlje deponije, 750 je očišćeno u prošloj i pretprošloj godini, odnosno u ovoj i prošloj godini. Zatvorili smo pet deponija širom Srbije, veliki gradskih, ne sanitarnih.
Takođe, to planiramo upravo i iz ovog izvora, gde je ostavljeno preko 600 miliona dinara da čistimo, odnosno da zatvaramo i saniramo deponije koje više gradovi i opštine ne koriste. Dakle, ostavljeno je mnogo više sredstava, jer sada su već i spremni projekti. Sedam regionalnih centara, Kalenić, Valjevo, kreće sa izgradnjom već u prvom kvartalu sledeće godine. Nadam se do kraja prvog kvartala da će početi izgradnja tog regionalnog centra i kanalizacije i postrojenja za preradu otpadnih voda iz kreditne linije banke Saveta Evrope. Dakle, sve se to nalazi u budžetu i to su sve kapitalni projekti o kojima i govorimo, a koji su već neki u fazi realizacije. Za mnoge od njih gradimo paralelno i kanalizaciju, nedostajuću infrastrukturu, kako bi mogli da izgradimo postrojenje.
Jednostavno, ne mogu da opet poverujem, kažem, da niste to videli. Takođe smo ostavili i značajno veća sredstva kada govorimo o zaštiti, odnosno o kvalitetu vazduha. Ostavili smo više sredstava za zamenu kotlova u javnim ustanovama, takođe i u individualnim domaćinstvima za pošumljavanje. Dakle, mnogo više sredstava je odvojeno za tu namenu, a takođe i za hibridna vozila - 300 miliona dinara.
Tako da, sve su to značajni projekti, naravno, neki se tretiraju kao kapitalni, a sve ovo drugo su subvencije i pre svega pomoć jedinicama lokalnih samouprava, a i građanima samim tim.
Hvala puno.
Želela bih da odgovorim vezano za deponiju u Sjenici, dakle što je i kolega poslanik Tandir isto pitao. Moram da kažem da je trenutno projektovanje u toku za zatvaranje nesanitarne deponije u Sjenici, i krajem novembra ćemo izabrati izvođača, odnosno završiće se procedura javne nabavke.
Takođe bih želela da vas izvestim vezano za opštine koje ste pominjali. Kao što je rekao ministar finansija, moram još jednom da istaknem, pre svega ono što je važno u Bujanovcu, što smo očistili „Svetlost“ Bujanovac, istorijski otpad. To je izuzetno važno sa stanovišta zaštite životne sredine, jer svakako je to uticalo na kvalitet i vazduha, i vode, i zemlje, bilo je i nekoliko stotina tona raznog otpada, iznosilo se cisternama preko 20 dana, i konačno je ta lokacija očišćena u nulu. To je ono što je izuzetno važno pomenuti.
Kada govorimo o Tutinu, takođe bih želela da kažem da je trenutno projektovanje u toku za Regionalni centar Tutin, Novi Pazar i Raška. Dakle, to je ono što pratimo svakodnevno, sredstva su prebačena, raspisana je nabavka i trenutno se radi na izradi projekta nakon što je izabran izvođač.
Kao što smo i rekli vezano za Medveđu, četiri deponije za milion i po dinara su očišćene. Takođe imamo i dokaze, izveštaje za to. Molim stanovnike ovom prilikom da ne naprave opet deponije na tim lokacijama koje smo već uspešno očistili svi zajedničkim snagama, 130 kanti i 120 kontejnera je dato Bujanovcu.
Samo bih sada iskoristila priliku, imamo još mnogo projekata stvarno, ali i ja bih bila srećnija da nam se opštine više obraćaju.
Dakle, i vi i vašim uticajem, naravno, ovo važi za sve poslanike širom Srbije, ko god može da razgovara sa jedinicama lokalne samouprave iz kojih dolaze, da se pripreme za konkurse. Dakle, opet u februaru puštamo konkurs. Možda bude bio i krajem januara, samo ćemo videti, naravno, da nakon praznika svih novogodišnjih što pre to raspišemo, za pošumljavanje, zamenu kotlarnica, sanaciju deponija i zemljišta i sve ono što smo radili u ovoj godini.
Dakle, mi smo i čišćenje i deponija davali upravo preko konkursa. Ko ima spreman projekat da kandiduje, mi ćemo svakako to proceniti, odnosno komisija i odobriti sredstva, stoga molim opštine da pripremaju projekte za zamenu kotlarnica u školama, bolnicama i svim drugim javnim institucijama, gradskim toplanama, a takođe da pomognemo tom subvencijom i stanovništvu, odnosno individualnim domaćinstvima.
Nastavićemo da radimo zajednički. Kada završimo projektovanje deponije u Sjenici videćemo koja vrednost zatvaranja same deponije, a svakako će Sjenica gravitirati transfer stanici u Novoj Varoši i tamo regionalnom centru koji će početi sa izgradnjom u 2022. godini.
Stoga, još jednom sve molim da prate konkurse i da aktivno učestvuju i ostavićemo sredstva za sve ekološke projekte koji su neophodni u tim opštinama. Vi danas imate preko 70 opština u kojima se odvija barem jedan ekološki projekat i to ćemo se zalagati svi zajedno da i sledeće godine bude tako i u još većem broju opština.
Hvala vam.
Hvala, predsedavajući Narodne skupštine.
Poštovani narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, pred vama se danas nalazi Predlog zakona o biocidnim proizvodima.
Biocidni proizvodi su hemikalije koje suzbijaju organizme štetne za zdravlje ljudi i životinja ili organizme koji mogu da izazovu štetu na materijalima i proizvodima. Takvi proizvodi zbog svojih svojstava predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i životinja, kao i za životnu sredinu. Zato su neophodna stroga pravila i procedure za procenu biocidnog proizvoda kako bi se utvrdilo da li je taj proizvod bezbedan za upotrebu. Ukoliko se proceni da je rizik koji biocidni proizvod predstavlja prihvatljiv, Ministarstvo zaštite životne sredine odobrava korišćenje i dostupnost proizvoda na tržištu.
Važeći zakon koji uređuje biocidne proizvode je donet 2009. godine i usklađen je sa Direktivom 98/8 EZ o stavljanju biocidnih proizvoda na tržište u meri u kojoj je to bilo opravdano i izvodljivo za Srbiju kao zemlju kandidata za pristupanje EU. Zahtevi koji su preuzeti nisu uslovljeni članstvom. Direktiva je stavljena van snage 2012. godine kada je Evropska komisija donela Uredbu o dostupnosti na tržištu i korišćenju biocidnih proizvoda. Uredbom su uvedeni i novi instrumenti i zahtevi koji omogućuju bolje upravljanje biocidnim proizvodima.
Osnovni cilj novog Zakona o biocidnim proizvodima jeste zaštita zdravlja ljudi, zdravlja životinja i životne sredine, održavanje i promocija konkurentnosti i naše industrije i priprema za poslovanje u okviru jedinstvenog tržišta EU, kao i poboljšanja transparentnosti.
Kada govorimo o evropskim integracijama i približavanju evropskom zakonodavstvu, situacija u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda se suštinski razlikuje u odnosu na druge sektore životne sredine. Hemikalije i biocidni proizvodi su uređeni uredbama koje se direktno primenjuju u svim državama članicama EU, a propisi kojima se uređuju ne odnose se samo na zaštitu zdravlja ljudi i životnu sredinu, već i na trgovinsku razmenu.
Novi Zakon o biocidnim proizvodima izrađen je kako bi se propisi u Srbiji usaglasili za zahtevima Uredbe o biocidnim proizvodima, a uvažavajući stav Evropske komisije iznet uz „klining izveštaj“ za Poglavlje 27 gde Republika Srbija treba da uskladi zakonodavstvo sa Uredbom o biocidnim proizvodima.
Potpuna harmonizacija sa Uredbom o biocidnim proizvodima nije moguća. Međutim, Predlogom zakona postignuta je maksimalna moguća usklađenost sa politikom i propisima EU u oblasti biocidnih proizvoda, dok se istovremeno uklanjaju nepotrebne prepreke u trgovini biocidnim proizvodima i tretiranim proizvodima.
Usaglašavanje sistema upravljanja biocidnim proizvodima sa pravnim tekovinama EU doprinosi boljoj zaštiti zdravlja ljudi, zdravlja životinja i životne sredine, obezbeđuje da nje na tržištu Srbije čine dostupnim samo biocidni proizvodi čije je korišćenje bezbedno i unapređuje trgovinsku razmenu.
Novim predlogom Zakona o biocidnim proizvodima uvode se i nova pravila za dostupnost na tržištu, korišćenje biocidnih proizvoda i tretiranih proizvoda. Predlog se zasniva na načelu predostrožnosti kojim se obezbeđuje visok nivo zaštite zdravlja i životne sredine, a naročito zaštita osetljivih grupa.
Preventivni pristup o upravljanju biocidnim proizvodima stavlja akcenat na procenu i odobravanje biocidnog proizvoda za predviđeni način korišćenja, kao i na informisanje korisnika o opasnostima biocidnim proizvodima i merama predostrožnosti za bezbedno korišćenje, putem obeležavanja na etiketi, uputstva za upotrebu i bezbednosnog lista. Na taj način se osigurava da na tržištu Republike Srbije budu i dostupni samo biocidni proizvodi koji nemaju štetne efekte na zdravlje ljudi i životinja ili neprihvatljive efekte na životnu sredinu.
Donošenjem predloženog Zakona o biocidnim proizvodima, ostvarujemo sledeće benefite: unapređujemo kontrolu dostupnosti na tržištu i korišćenja biocidnih proizvoda, obezbeđujemo da se na tržištu Republike Srbije čine dostupnim ne samo biocidni proizvodi čije je korišćenje bezbedno, doprinosimo boljoj zaštiti zdravlja ljudi, životinja i životne sredine, stvaramo uslove da se poboljša trgovina biocidnim i tretiranim proizvodima sa zemljama EU i drugim zemljama uz uklanjanje nepotrebnih trgovinskih barijera, obezbeđujemo adekvatnu pripremu nadležnog organa za upravljanje biocidnim proizvodima za sprovođenje uredbe o biocidnim proizvodima nakon pristupanje EU, kao industrije za primenu zahteva i nastavak poslovanja u skladu sa pravilima jedinstvenog evropskog tržišta, što je od suštinskog značaja za našu ekonomiju.
Pored toga, donošenjem ovog Zakona o biocidnim proizvodima, potvrđuje se spremnost Republike Srbije da se unapredi sistem upravljanja biocidnim proizvodima i da svoju politiku u ovoj oblasti uskladi sa politikom i propisima EU, što je važno za napredak pregovora o pristupanju.
Poštovani poslanici, verujem da ćemo imati konstruktivnu raspravu o ovom predlogu zakona, a evo sledeće šta se nalazi takođe pred vama, jeste i Nacrt predloga izmene Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja, i jedan je od zakona od značaja za životnu sredinu i zdravlje građana.
Cilj donošenja ove izmene zakona je usklađivanje u oblasti donošenja integrisanih dozvola kako bi ista bila u skladu sa Direktivom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine 2008/1ES, koja propisuje obavezu pribavljanja integrisane dozvole. U narednom periodu predstoji nam i potpuno usklađivanje sa direktivom o industrijskim emisijama.
Predložen je i novi rok za izdavanje integrisanih dozvola za postojeća postrojenja i aktivnosti 31. decembar 2024. godine, s obzirom da je stari rok istekao 31. decembra 2020. godine. Rok se pomera usled sprečenosti operatera da svoje zahteve kompletiraju, s obzirom na složenost celokupne procedure. Potrebne su dozvole različitih nadležnih organa kako bi se priložio kompletan zahtev.
Takođe, predloženo je da se umesto saglasni na procenu opasnosti od udesa za nova postrojenja, prilaže saglasnost, odgovarajući dokument iz oblasti zaštite od velikog hemijskog udesa, a postojeća postrojenja umesto procena opasnosti od udesa prilaže saglasnost na odgovarajuću dokumentaciju u skladu sa propisima kojima se uređuje i zaštita od velikog hemijskog udesa.
Ove promene su samo terminološke, ali takođe i sadržaj dokumentacije koje se prilaže u zahtev se ne menja i ne postoji nova procedura. Promena je neophodna kako bi se na pravi način kontrolisala „ajpi pisi“ postrojenja koja spadaju u najveće zagađivače i kako bi se pratio njihov rad i isti usaglasio se standardima EU.
Predložena promena će imati obostrani pozitivan uticaj na operatere pre svega za koje se izdaje integrisana dozvola, a koji će imati dovoljno vremena za pribavljanje potrebne dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje integrisane dozvole, ali i na nadležne organe za izdavanje integrisane dozvole, jer će sa novim rokom nadležnom organu obezbediti racionalan i opravdan period koji je potreban za izdavanje ove dozvole.
Samim tim posledično se obezbeđuje i pozitivan uticaj na životnu sredinu, kao i na kvalitet i na strukturu celokupnog ekosistema, kvalitet vode, vazduha, zemljišta, očuvanje bio-diverziteta, zaštita flore i faune i genetičkog diverziteta, ušteda privrednih resursa, energetska efikasnost i zaštita od buke i vibracija.
S obzirom da se oko izmena ova dva člana zakona vodi već nekoliko dana polemika u medijima, ja bih samo želela još preciznije da pojasnim iz kog razloga ovaj zakon nije potreban bio da ide na javnu raspravu, dakle, menjamo samo dva člana od toga je jedan član produženje roka.
Ja moram da se osvrnem i na početak kada je zakon donesen, znači, usvojen 2004. godine, a zatim izmene i dopune zakona 2015. godine, kada je rok za izdavanje integrisanih dozvola bio 31. decembar 2020. godine, koji je istekao.
Godine 2018. je urađena lista postrojenja i utvrđeno je, da je 227 postojećih takozvanih „ajpi pisi“ i postrojenja u energetskom sektoru, sektoru proizvodnje i prerade metala, mineralnoj industriji, hemijskoj industriji, sektoru upravljanja otpadom i ostalim aktivnostima upravo na ovoj listi. Ova lista će biti još dodatno ažurirana.
Moram da vas podsetim da od ukupno 46 izdatih integrisanih dozvola od strane republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa, 39 je izdato u periodu od 2014. godine do danas, dok je za pet dozvola koje su izdate 2011. i 2012. godine urađena revizija. Isto tako da vas podsetim da od 2004. do 2011. godine nijedna nije izdata.
Budući da je u postojećem zakonu iz 2015. godine rok za izdavanje integrisanih dozvola istekao zaključno sa prošlom godinom, Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, propisan je rok 31. decembar 2014. godine kako bi operateri imali dovoljno vremena da se usklade. Naravno, mi ćemo kao ministarstvo, donoseći posebne pravilnike napraviti čitavu dinamiku šta je to što je neophodno da operater uradi iz godine u godinu, kako bi do 2024. godine pribavio integrisanu dozvolu.
Nadam se da ćemo imati konstruktivnu raspravu vezao i za ove izmene članova i za pomeranje rokova, da će te do razumeti i svakako se nadam da ćete u danu za glasanje usvojiti ove predloge zakona. Hvala.
Poštovani narodi poslaniče, jutros kada je bio termin predviđen za postavljanje pitanja, takođe ste pominjali Niš, i svakako ćemo vam dostaviti i odgovore, ali i moja obaveza je sada da vam odgovorim, vezano za budžet.
Kao što znate, budžet je za sledeću godinu skoro i duplo uvećan. Ovo je prioritet Vlade Republike Srbije, jedan od prioriteta i Ministarstvo će se truditi da sve ono što je neophodno da upravo sprovede i sledećoj godini, kada govorimo i zaštiti i vode i vazduha i zemlje.
Moram da vam kažem da je nama i ove godine bio dovoljan budžet, naravno, da nikad nije dosta i da uvek imamo svi zamerki, i da će uvek biti malo kada govorimo o ovoj temi, pošto nam je potrebno i vreme, pored naravno, sredstava, koja odvajamo.
Moram da vam kažem za Niš, da se javo na nekoliko konkursa, ukupno 15,64 miliona dinara. Dakle, imali su konkurs za pošumljavanje, 3,64 miliona dinara, 252 sadnice, u nekoliko opština u gradu Nišu. Ono što je još važnije jeste individualna ložišta, o kojima ste takođe pričali. Moram da vam kažem, i da vas zamolim sve, da isto svojim uticajem i svojim mogućnostima naravno, svakodnevno sa ove govornice podignemo zajedno svest građana. Pošto, evo, šta se dogodilo sa konkursom u Nišu, on naime, i dalje traje za individualna ložišta.
U prvom pozivu se nije javio dovoljan broj građana. Mi sada pričamo kako treba da ostavimo i veća sredstva i kako treba svi da obratimo pažnju, a dođemo u situaciju da nam se javi jedna trećina građana, odnosno jedna trećina po nekoj razmeri, koja mogu da koriste ta sredstva. Evo i sada konkurs traje, obnovljen je do 22. novembra. Molim vas, da razgovarate sa ljudima da se oni jave i da iskoriste tu subvenciju države, kako bi svakako, oni živeli u zdravijoj i čistijoj životnoj sredini.
Takođe, bila sam pre nekoliko dana u Nišu, istorijski otpad, čišćenje istorijskog otpada. Dakle, Elektroindustrija Niš, elektroindustrija komponente, ono što nije čišćeno ni decenijama unazad, i što je predstavljalo ozbiljan rizik za građane. Mi sada to čistimo. Skroz čistimo sve vrste otpada, uz inspekcijski nadzor, inspekcijski zapisnik na kraju gde je očišćeno sve u nulu.
To je ono što je važno, kada govorimo o aero zagađenju. Takođe, sam pričala sa gradonačelnicom, vezano za zgradu rektorata u Nišu, koja se nalazi u centru grada, i predstavlja velikog zagađivača, da razgovarate svi zajedno sa rukovodstvom i da se oni na sledećem konkursu koji bude u Ministarstvu početkom godine, jave zajedno sa jedinicom lokalne samouprave. D
Dakle, ima rešenja, ali isto tako mi moramo da imamo i spremne projekte i da budemo aktivni, da se javljamo i da se borimo da osvojimo dodatna sredstva, odnosno subvenciju. Zato vas molim, pre svega za građane, da iskoristimo ovu mogućnost da zamenimo individualna i ložišta. Moram da vas podsetim da mi to radimo, da menjamo i kotlarnicu potpuno u gradu Valjevu, Kosjeriću, Kragujevcu. To ste mogli da vidite. U Novom Pazaru je već zamenjena.
Dakle, u 38 jedinica lokalne samouprave širom Srbije smo to već uradili, a negde su upravo radovi u toku. Svakako da smo za sledeću godinu ostavili još više sredstava na toj poziciji kao jedan pokazatelj da su jedinice lokalne samouprave dobro reagovale. Ovo sa Nišom, je jedan izuzetak, ali generalno, svi spremaju projekte i javljaće se da iskoriste tu mogućnosti. Za pošumljavanje, upravo sezona sadnje sada kreće, tako da očekujemo u narednih mesec dana da pošumimo sve one opštine koje to još nisu učinile. Naime, 150. hiljada sadnica će biti putem konkursa podeljeno širom Srbije.
Još jednom da naglasim da čišćenje istorijskog otpada je takođe izuzetno znači u suzbijanju aero zagađenja i zagađenja vode i zemlje i da ćemo nastaviti i sledeće godine da odvajamo sredstva sa sve ono što je neophodno, i što nam opštine i gradovi budu kandidovali kao svoje projekte koji su potrebni za bolji život svih građana. Hvala vam.
Svakako vezano za „Rio Tinto“, već nekoliko puta smo izlazili sa tim u javnost. Dakle, ne treba da imate bilo kakvu lošu nameru ili, ne daj Bože, to što pominjete da je bilo ko korumpiran. Mi smo baš ti koji ne puštamo lako bilo kakvu studiju.
Dakle, pre zvanične studije o zaštiti životne sredine, se radilo na obimu i sadržaju studije. To su sve transparentni dokumenti u kojima učestvuje javnost izuzetno baš zbog interesovanja za tu temu i sve ono što je smisleno i pravno utemeljeno, mi prihvatamo sve te sugestije.
Dakle, nakon obima i sadržaja na koji smo imali određene primedbe, tek onda kompanija izrađuje studiju o proceni uticaja na životnu sredinu, i to smo već mnogo puta rekli, i ta studija kada bude predata od njihove strane, takođe će biti transparentna i biće predmet za razgovor.
Ono što ste pominjali sada da je sve na bazi pretpostavke oko zagađivanja vode, zemlje, oko postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, da li ih imaju ili nemaju, mi ćemo sve to kroz studiju utvrditi.
Dakle, ne možemo da osuđujemo unapred projekat, ne možemo da govorimo o negativnom uticaju na životnu sredinu, sve do trenutka dok ne budemo imali, dakle, studiju o kojoj možemo da razgovaramo.
Ministarstvo za zaštitu životne sredine i čitav tim ljudi koji radi na tome ima svakodnevnu komunikaciju sa predstavnicima kompanije i otvorena su vrata Ministarstva za svakoga, ne samo za Rio Tinto, nego za sve koji žele da se bave privredom, a da može da ima negativan uticaj na životnu sredinu.
Dakle, mi smo tu da damo uputstva i šta je ono što je u skladu sa zakonom.
Dakle, dok god ne budemo imali studiju pred nama, mi ne možemo da baratamo bilo kakvim nivoima zagađenja, pošto ih možda uopšte i neće biti, ali ne možemo nikoga osuđivati i mislim da treba da sačekamo dokumente.
Naravno da su sve oči javnosti uprte i da ne želi niko da radi bilo kakve stvari koje mogu da nanesu štetu na životnu sredinu i na zdravlje ljudi.
Mislim da treba to da sačekamo i da ne treba nikoga unapred da osuđujemo. Dakle, mi pratimo svaki korak. Mislim da ćemo uskoro imati i neke nove informacije, vezano na rešenje, odnosno na taj obim i sadržaj, što je korak pred studiju. Postojale su određene žalbe i sada se po tim žalbama odgovara na administrativnoj komisiji i tek kad se završe sve te procedure, administrativne, onda ćemo moći da damo konačno rešenje na obim i sadržaj studije, što je korak pred studiju, tako da smo i mi dalje na početku, vezano za te procene i zato vas molim da unapred ne osuđujemo projekat i da unapred ne pričamo o zagađenju, bilo da je aero zagađenje, zagađenje zemlje ili vode.
Naravno, da sve ono što treba da poseduje takav jedan ogroman projekat, kada govorite o prečistačima za otpadne vode, mislim da će to sigurno imati i da su to predvideli i da je to najmanje u odnosu na sve ostalo što je predviđeno projektom.
Volela bih da učestvujete u svakom ovom procesu, svi vi koji ste zainteresovani, i koji imate bilo kakvu sumnju, a naravno da učestvuje i što šira javnost, kako bi sve sugestije koje su značajne, mogli da uključimo i uzmemo u obzir.
Hvala vam.