Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Milan Latković glasao

Milan Latković

Socijalistička partija Srbijeusvojen

Nije prisustvovao