Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Stefana Miladinović glasala

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije