Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Zvonimir Stević glasao

Zvonimir Stević

Socijalistička partija Srbije
usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao