Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bojana Božanić glasao


usvojen

Nije prisustvovao