Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Bojana Božanić glasaousvojen

Nije prisustvovao