Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Donka Banović glasala

usvojen

Nije prisustvovala