Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Gorica Gajić glasala

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala