Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ružica Igić glasao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao