Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Marko Jakšić glasala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala