Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Miroslav Petković glasala

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala