Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Slobodan Samardžić glasala


usvojen

Nije prisustvovala


usvojen

Nije prisustvovala