Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Slobodan Samardžić glasala

usvojen

Nije prisustvovala