Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Slobodan Samardžić glasao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao


usvojen

Nije prisustvovao