Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Siniša Kovačević glasala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala