Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ana Novković glasaousvojen

Nije prisustvovao