Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Ana Novković glasao

usvojen

Nije prisustvovao