Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ana Novković glasala

usvojen

Nije prisustvovala

usvojen

Nije prisustvovala