Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Saša Milenić glasala

usvojen

Nije prisustvovalausvojen

Nije prisustvovala