Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Mlađan Dinkić glasaousvojen

Nije prisustvovao