Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Ljubica Milošević glasala

Ljubica Milošević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije