Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branko Gogić glasao

Branko Gogić

Socijaldemokratska partija Srbije